Miscellaneous

Nhà tâm lý học

một chuyên gia y tế chuyên nghiên cứu về tâm trí và hành vi hoặc điều trị các rối loạn tâm thần, cảm xúc và hành vi.