Miscellaneous

Nhà sinh học phân tử

một nhà khoa học lão luyện trong việc khám phá hoạt động của các tế bào ở cấp độ phân tử, một chuyên môn áp dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ việc hiểu thành phần di truyền của các loại bệnh và đề xuất phương pháp điều trị cho chúng đến các cách cải thiện sản xuất và bảo vệ cây trồng nông nghiệp.