Çeşitli

aydınlanmış despotizm | Tanım, Örnekler ve Gerçekler

İyi niyetli despotizm olarak da adlandırılan aydınlanmış despotizm , mutlak hükümdarların Aydınlanma'dan ilham alan yasal, sosyal ve eğitim reformlarını takip ettiği 18. yüzyılda hükümet biçimi . En önde gelen aydınlanmış despotlar arasında Frederick II (Büyük) , Peter I (Büyük) , Catherine II (Büyük) , Maria Theresa , Joseph II ve Leopold II vardı . Tipik olarak idari reform, dini hoşgörü ve ekonomik kalkınma başlattılar, ancak egemenliklerini zayıflatacak veya sosyal düzeni bozacak reformlar önermediler .