เบ็ดเตล็ด

ผู้ประกาศเล่นโดยเล่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกอากาศที่อธิบายการเล่นของการแข่งขันกีฬาแบบเรียลไทม์ซึ่งมักจะให้ผู้ชมถ่ายทอดสด