เบ็ดเตล็ด

นักชีววิทยาระดับโมเลกุล

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญในการสำรวจการทำงานของเซลล์ในระดับโมเลกุลความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตั้งแต่การทำความเข้าใจองค์ประกอบทางพันธุกรรมของโรคและวิธีการรักษาที่เสนอสำหรับพวกเขาไปจนถึงวิธีการปรับปรุงการผลิตและการปกป้องพืชผลทางการเกษตร