เบ็ดเตล็ด

วิศวกรเครื่องกล

ผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบผลิตและติดตั้งเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าเช่นเครื่องยนต์สันดาปภายในกังหันไอน้ำและก๊าซและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรที่ใช้พลังงานเช่นระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และยานพาหนะในการขนส่งเช่นลิฟต์และบันไดเลื่อน