Floder och kanaler

Evrótas River | floden, Grekland

Evrótas-floden , historiskt Eurotas , även kallad Iris , flod som inte kan övervakas i Taïyetos (modern grekisk: Táygetos) i södra Peloponnes (Pelopónnisos), Grekland . Den huvudsakliga strömmen av Laconia (Lakonía), den rinner syd-sydost genom den jordbrukslakoniska slätten mellan Taïyetos och Párnon-områdena och töms vid huvudet av Laconia-bukten nordost om Yíthion efter en kurs på 82 km. Även om det matas av mindre strömmar i Taïyetos-området, är dess huvudsakliga sammanflöde Enunte, som går med i närheten av Sparta (Spárti).