Diverse

Molekylärbiolog

en forskare som är skicklig på att utforska cellernas funktion på molekylär nivå, en expertis som är användbar för en mängd olika ändamål, från att förstå den genetiska sammansättningen av sjukdomar och föreslagna behandlingar för dem till sätt att förbättra jordbruksgrödproduktion och skydd.