Остало

Психолог

медицински стручњак који је специјализован за проучавање ума и понашања или за лечење менталних, емоционалних и поремећаја понашања.