Остало

Машински инжењер

специјалиста који пројектује, производи и инсталира машине за производњу електричне енергије као што су мотори са унутрашњим сагоревањем, парне и гасне турбине и електрични генератори; машине које користе енергију као што су расхладни и климатизациони системи; и транспортна возила као што су лифтови и покретне степенице.