Zmiešaný

Dámska kaplnka | architektúry

Dámska kaplnka , kaplnka spojená s kostolom a zasvätená chrámu svPresvätá Bohorodička. Vzhľadom k tomu, vývoj Chevette alebo radiačnej systém apsidy kaplniek, postupovala v priebehu 12. a 13. storočia, zvyk začal diktovať, že kaplnka zasvätená Panne mať najdôležitejšie pozíciu, hneď za hlavným oltárom. Kaplnka Panny Márie bola často zväčšovaná ako ostatné kaplnky v kostole.

Žiadne štandardné použitie pri stavbe kaplniek Lady sa však nikdy nevyvinulo. V niektorých francúzskych katedrálach boli zdôraznené (Reims; Le Mans; Amiens), zatiaľ čo v iných sa nerozlišoval medzi nimi a inými kaplnkami (Notre-Dame, Paríž; Bourges). V Anglicku, kde spoločný plán štvorcového východného konca umožňoval vypracovanie kaplnky Lady, sa to dôslednejšie zdôrazňovalo, ale došlo k značným odchýlkam v umiestnení. V Španielsku a Taliansku sú najlepším príkladom neskorá gotika a renesancia .