Zmiešaný

Psychológ

zdravotnícky pracovník, ktorý sa špecializuje na štúdium mysle a správania alebo na liečbu duševných, emocionálnych porúch a porúch správania.