Zmiešaný

Molekulárny biológ

vedec, ktorý je adeptom na skúmanie fungovania buniek na molekulárnej úrovni, odbornými znalosťami použiteľnými na rôzne účely, od pochopenia genetického zloženia chorôb a ich navrhovanej liečby až po spôsoby zlepšenia výroby a ochrany poľnohospodárskych plodín.