Zmiešaný

Strojný inžinier

špecialista, ktorý navrhuje, vyrába a inštaluje stroje na výrobu energie, ako sú spaľovacie motory, parné a plynové turbíny a elektrické generátory; strojové zariadenia využívajúce energiu, ako sú chladiace a klimatizačné systémy; a dopravné prostriedky, ako sú výťahy a eskalátory.