Zmiešaný

Friedrich Johann Karl Becke Rakúsky mineralóg

Friedrich Johann Karl Becke , (narodený 31. decembra 1855, Praha , Čechy, Rakúske cisárstvo - zomrel 18. júna 1931, Viedeň , Rakúsko), mineralóg, ktorý v roku 1903 predniesol Medzinárodnému geologickému kongresu príspevok o zložení a textúre kryštalické bridlice. Publikovaný v zosilnenej podobe v roku 1913, obsahoval prvú komplexnú teóriu metamorfovaných hornín a ukázal sa ako mimoriadne plodný pre pokrok v ich štúdiu. Beckeho následné práce na spiatočníctvemetamorfóza viedla k hlbšiemu pochopeniu mnohých starodávnych horských pásov.

Becke vyštudoval mineralógiu a príbuzné vedy vo Viedni u Gustáva Tschermaka, ktorého Mineralogische und petrographische Mitteilungen („Mineralogické a petrografické oznámenia“) redigoval po roku 1899. Becke bol menovaný za predsedu mineralógie na viedenskej univerzite v roku 1898, stal sa rektorom univerzite v roku 1921 a v roku 1927 odišiel do dôchodku.