Zmiešaný

Francisco Sanches | Francúzsky lekár a filozof, ktorý sa narodil v Pyrenejách

Francisco Sanches , Sanches tiež hláskoval Sancheza , (narodený asi 1550, pravdepodobne Braga , Port. Alebo Túy, Španielsko - zomrel asi 26. novembra 1623, Toulouse , Francúzsko), lekár a filozof, ktorý sa hlásil k„Konštruktívne skepticizmus “, ktorý odmietal matematické pravdy ako nereálne a Aristotelova teória poznania ako nepravdivá.

Sanches získal lekársky diplom v Montpellier (1574) a predtým, ako sa roku 1612 stal profesorom medicíny, učil filozofiu na univerzite v Toulouse .Quod Nihil Sci tur (1581; „Prečo nič nemôže byť známe“), slávny skeptický trakt, Sanches vysvetlil, že skutočné poznanie je nemožné, pretože zmyslové schopnosti sú nespoľahlivé a nemôžu dosiahnuť skutočnú podstatu vecí; že navyše je svet v neustálom pohybe a (pretože všetky veci spolu súvisia) nemožno pochopiť jednu vec bez porozumenia všetkým ostatným veciam, ich príčinám, príčinám ich príčin atď.; a že spoľahlivé poznanie je vyčerpávajúce a patrí iba Bohu.