Różne

Kaplica Pani | architektura

Lady kaplica , kaplica dołączony do kościoła i dedykowanyBłogosławiona Dziewico. Wraz z rozwojem chewety , czyli systemu promieniującego kaplic absydy , postępował w XII i XIII wieku, zwyczaj zaczął dyktować, aby kaplica pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny zajmowała najważniejsze miejsce, bezpośrednio za ołtarzem głównym. Kaplica Marii Panny była często powiększana niż inne kaplice w kościele.

Nie opracowano jednak żadnego standardowego zastosowania przy budowie kaplic maryjnych. W niektórych katedrach francuskich podkreślano je (Reims; Le Mans; Amiens), podczas gdy w innych nie robiono różnicy między nimi a innymi kaplicami (Notre-Dame, Paryż; Bourges). W Anglii, gdzie wspólny plan kwadratowego wschodniego końca nadawał się do opracowania kaplicy Matki Bożej, był on bardziej konsekwentnie podkreślany, ale występowały znaczne różnice w lokalizacji. W Hiszpanii i we Włoszech najlepsze przykłady to późny gotyk i renesans .