Różne

Biolog molekularny

naukowiec biegły w badaniu funkcjonowania komórek na poziomie molekularnym, posiadający wiedzę specjalistyczną mającą zastosowanie do różnych celów, od zrozumienia składu genetycznego chorób i proponowanych metod leczenia, po sposoby poprawy produkcji rolnej i ochrony roślin.