Różne

Inżynier mechanik

specjalista, który projektuje, produkuje i instaluje maszyny do wytwarzania energii, takie jak silniki spalinowe, turbiny parowe i gazowe oraz generatory elektryczne; maszyny zużywające energię, takie jak systemy chłodnicze i klimatyzacyjne; oraz pojazdy transportowe, takie jak windy i schody ruchome.