Różne

Friedrich Johann Karl Becke | Austriacki mineralog

Friedrich Johann Karl Becke (ur. 31 grudnia 1855 r. W Pradze , Czechy, Cesarstwo Austriackie - zm. 18 czerwca 1931 r. W Wiedniu ), mineralog, który w 1903 r. Przedstawił na Międzynarodowym Kongresie Geologicznym referat na temat składu i faktury krystaliczne łupki. Jego praca, opublikowana w formie wzmocnionej w 1913 r., Zawierała pierwszą obszerną teorię skał metamorficznych i okazała się wyjątkowo owocna dla postępów w ich badaniach. Kolejna praca Becke na retrogresywnymmetamorfizm doprowadził do głębszego zrozumienia wielu starożytnych pasm górskich.

Becke studiował mineralogię i nauki pokrewne w Wiedniu pod kierunkiem Gustava Tschermaka, którego Mineralogische und petrographische Mitteilungen („Notatki mineralogiczne i petrograficzne”) redagował po 1899 r. Becke został powołany na katedrę mineralogii na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1898 r., uniwersytet w 1921 roku i przeszedł na emeryturę w 1927 roku.