Diversen

Friedrich Johann Karl Becke | Oostenrijkse mineraloog

Friedrich Johann Karl Becke , (geboren 31 december 1855, Praag , Bohemen, Oostenrijks rijk - overleden 18 juni 1931, Wenen , Oostenrijk), mineraloog die in 1903 aan het Internationaal Geologisch Congres een document presenteerde over de samenstelling en textuur van de kristallijne leisteen. Zijn paper, in versterkte vorm gepubliceerd in 1913, bevatte de eerste alomvattende theorie van metamorfe gesteenten en bleek buitengewoon vruchtbaar te zijn voor de vorderingen in hun studie. Becke's latere werk over retrogressivemetamorfose leidde tot een dieper begrip van veel oude berggordels.

Becke studeerde mineralogie en aanverwante wetenschappen in Wenen onder Gustav Tschermak, wiens Mineralogische und petrographische Mitteilungen ('Mineralogische en petrografische kennisgevingen') hij na 1899 redigeerde. Becke werd benoemd tot hoogleraar mineralogie aan de Universiteit van Wenen in 1898, werd rector van de universiteit in 1921, en ging met pensioen in 1927.