Divers

Enginyer mecànic

un especialista que dissenya, fabrica i instal·la màquines generadores d’energia, com ara motors de combustió interna, turbines de vapor i gas i generadors elèctrics; maquinària que utilitza energia, com ara sistemes de refrigeració i climatització; i vehicles de transport com ascensors i escales mecàniques.