Разни

Психолог

медицински специалист, специализиран в изучаването на ума и поведението или в лечението на психични, емоционални и поведенчески разстройства.