Разни

Молекулярен биолог

учен, умел да изследва функционирането на клетките на молекулярно ниво, експертиза, приложима за различни цели, от разбиране на генетичния състав на болестите и предложени лечения за тях до начини за подобряване на производството и защитата на земеделските култури.