Разни

Машинен инженер

специалист, който проектира, произвежда и инсталира генериращи машини като двигатели с вътрешно горене, парни и газови турбини и електрически генератори; енергоемки машини като хладилни и климатични системи; и транспортни средства като асансьори и ескалатори.